Sự kiện

Xem tất cả

Ngày 08/12/2021

Lịch phỏng vấn trực tuyến xét tuyển kết hợp thi tuyển trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt tháng 8, 11

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Bách Khoa thông báo lịch phỏng vấn trực tuyến xét tuyển kết hợp thi tuyển trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt tháng 8, 11 như sau:

Thí sinh sử dụng mã hồ sơ (mã tra cứu bao gồm chữ và số đã được gửi đến email khi đăng ký thành công) đăng nhập để tra cứu lịch phỏng vấn tại đây>> (Chọn tab Lịch phỏng vấn theo hình đính kèm)

Một số lưu ý khi thí sinh tham gia phỏng vấn với công cụ Google Meet:
1. Thí sinh cần kiểm tra trước đường truyền sử dụng trong buổi phỏng vấn thi tuyển kết hợp xét tuyển. 
2. Trước buổi phỏng vấn, thí sinh cần kiểm tra trước microphone và camera trong công cụ Google Meet (meet.google.com) và đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt. 
3. Thí sinh cần bật camera trong suốt quá trình diễn ra buổi phỏng vấn thi tuyển kết hợp xét tuyển Thạc sĩ và xét tuyển Nghiên cứu sinh.
4. Thời gian phỏng vấn tiêu chuẩn của 1 thí sinh là 15 phút.
5. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, thí sinh có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng của PĐT SĐH qua số điện thoại 076 678 0247.
6. Đối với các thí sinh đăng ký thi môn Anh Văn đầu vào, thời gian tổ chức thi môn Anh văn sẽ được cập nhật và thông báo đến thí sinh sau.
 
Trân trọng thông báo ./.
 
 Xem tiếp

 Sự kiện

Xem tất cả

Ngày 08/12/2021

Lịch phỏng vấn trực tuyến xét tuyển kết hợp thi tuyển trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt tháng 8, 11

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Bách Khoa thông báo lịch phỏng vấn trực tuyến xét tuyển kết hợp thi tuyển trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt tháng 8, 11 như sau:

Thí sinh sử dụng mã hồ sơ (mã tra cứu bao gồm chữ và số đã được gửi đến email khi đăng ký thành công) đăng nhập để tra cứu lịch phỏng vấn tại đây>> (Chọn tab Lịch phỏng vấn theo hình đính kèm)

Một số lưu ý khi thí sinh tham gia phỏng vấn với công cụ Google Meet:
1. Thí sinh cần kiểm tra trước đường truyền sử dụng trong buổi phỏng vấn thi tuyển kết hợp xét tuyển. 
2. Trước buổi phỏng vấn, thí sinh cần kiểm tra trước microphone và camera trong công cụ Google Meet (meet.google.com) và đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt. 
3. Thí sinh cần bật camera trong suốt quá trình diễn ra buổi phỏng vấn thi tuyển kết hợp xét tuyển Thạc sĩ và xét tuyển Nghiên cứu sinh.
4. Thời gian phỏng vấn tiêu chuẩn của 1 thí sinh là 15 phút.
5. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, thí sinh có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng của PĐT SĐH qua số điện thoại 076 678 0247.
6. Đối với các thí sinh đăng ký thi môn Anh Văn đầu vào, thời gian tổ chức thi môn Anh văn sẽ được cập nhật và thông báo đến thí sinh sau.
 
Trân trọng thông báo ./.
 
 Xem tiếp

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012